Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Grey / SIRE 'Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?'

Terug

Maatschappelijk - Effie Awards 2018 - brons

Grey / SIRE 'Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?'

Effie bekroning

brons

2018

Opdrachtgever

SIRE

Bureau('s)

Grey Amsterdam
De IssueMakers
A Bigger Circle
Skybox
Chapter
Venture
Soorty
MeMo2

Samenvatting

'Laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn?' verdient een Effie, omdat:

a. het van grote moed getuigt dat SIRE - in het tijdsgewricht van genderneutraliteit - het heeft aangedurfd met een tegengeluid te komen door een campagne voor dit controversiële onderwerp te voeren.

b. de campagne overweldigende impact had en een fantastisch resultaat. 

Er was niet eerder een SIRE campagne, die Nederland zo heeft beziggehouden. De overweldigende aandacht van de pers voor het SIRE 50 jaar jubileum is ontegenzeggelijk het resultaat geweest van het succes van de Jongens campagne.

(SIRE wenst u veel wijsheid bij de beoordeling).

Juryrapport

Ambitie

Opvoedend Nederland verliest uit het oog dat jongens op een andere manier leren en  zich anders ontwikkelen dan meisjes. Sterker nog: bijna de helft van de opvoedende ouders (44%) geeft aan dat ze typisch ‘jongensgedrag’ onvoldoende (h)erkennen en bewust of onbewust onderdrukken. Tegelijkertijd is er een structurele trend gaande: jongens presteren onder op school.

SIRE wilde daarom met een bewustwordingscampagne 1. opvoeders aan het denken zetten en 2. een nationale discussie op gang brengen. In een tijd van genderneutraliteit is dat een garantie voor discussie, voor bijval en weerstand. Je zou kunnen zeggen: de core business van SIRE, het debat over een maatschappelijk issue aanjagen.

Strategie

Op basis van het overtuigende inzicht - opvoeders beseffen onvoldoende dat jongens geremd worden in hun ontwikkeling - is een strategie ontwikkeld die inzet op het losgooien van de remmen: laat jij jouw jongen genoeg jongen zijn? Nature & nurture. In de creatieve vertaling is dat aspect sterk uitgelicht, met een leuk gevonden gimmick - een onverwoestbare broek voor ravottende jongens. Maar er is ook een kanttekening: in de strategie en de uitvoering is sterk gefocust op de opvoedende ouder, terwijl ook het onderpresteren op school als deel van het probleem is gesignaleerd. Gezien de uitgangssituatie voor de campagne had (de opvoeder in) het onderwijs meer aandacht - en dus discussie - verdiend.

Resultaat

De campagne heeft, met een mooie gelaagdheid in media en middelen, dit maatschappelijk issue goed op de kaart gezet. De aandacht die het thema in de media kreeg na de lancering was overweldigend. Het gerealiseerde bereik van de campagne is fantastisch (91%), de boodschap is als zeer duidelijk ervaren (72% TVC) en één op de vier respondenten geeft aan dankzij de campagne in gesprek te gaan over dit thema.

Al deze resultaten liggen ver boven de communicatiedoelstellingen. Het enige cijfer dat tegenvalt is de waardering voor de campagne: 6,5 waar op 8,4 was ingezet. SIRE ziet hierin een bewijs voor het feit dat een campagne niet per se als sympathiek hoeft te worden ervaren om toch effectief te kunnen zijn. Waarvan akte. SIRE schuwt de controverse nooit, en ook voor deze campagne geldt: missie geslaagd.

Sluit

Contactgegevens

T. 085 - 401 08 02

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?