Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Deelname Effie Awards

De 10 gouden regels

Het winnen van een Effie case is niet eenvoudig.
Daarom geven we een paar gouden tips die je kans op succes vergroten.

1. Kies de juiste categorie

De categorieën waarin kan worden ingezonden, zijn gerelateerd aan de doelstellingen van de campagne. Soms is direct helder in welke categorie de case thuishoort. Soms zou een case in meerdere categorieën passen. Wees kritisch in welke categorie de case de beste kansen maakt. Zie hiervoor ook de categorie-beschrijvingen. Het je eenmaal gekozen voor een categorie, zorg dat dat de focus in de case ligt op de variabelen in die in de betreffende categorie centraal staan.

2. Wees helder over de looptijd 

Voor de verschillende categorieën gelden andere richtlijnen voor de looptijd van een campagne. In de categorie merkcampagnes kunnen zelfs meerdere campagnes deel uit maken van een consistente strategie over jaren. De looptijd is vrij te kiezen en hoeft zich niet te beperken tot een jaar. Geef duidelijk aan wat de startdatum en einddatum zijn van de campagne. De bijbehorende resultaatmeting mag voor de inzendingen in 2021 maximaal doorlopen tot en met 30 juni 2021. Een inzender kan in meer categorieën tegelijk inzenden.

3. De uitgangspositie vormt de basis van de case

Effie Awards beloont uitzonderlijk resultaat. De mate waarin de gerealiseerde resultaten uitzonderlijk zijn, kan worden vastgesteld op basis van de uitgangspositie van de case èn het ambitie-niveau. Zorg daarom voor een volledige, en to-the-point beschrijving van de situatie bij aanvang van de case in de vorm van een concurrentie-analyse en nulmeting. En maak de ambitie die aan de basis van de case ligt expliciet: Waarom zijn de geformuleerde doelen uitdagend? 

4. Zorg dat de doelen en resultaten corresponderen

Logischerwijs liggen de doelstellingen in het verlengde van de ambitie. Resultaat kan worden vastgesteld als de doelstellingen helder en gekwantificeerd zijn. Zorg er ook voor dat in de rapportage de doelen en resultaten corresponderen.
Bij de doelstellingen wordt onderscheid gemaakt tussen de commerciële doelstellingen, communicatiedoelstellingen en de ‘werkingsdoelstellingen’. Kies en rapporteer alleen de variabelen die voor jouw case relevant zijn.

5. Bewijs samenhang tussen de relevante variabelen

Effie Award beloont cases waarbij communicatie aantoonbaar het verschil heeft gemaakt. Laat daarom zien hoe variabelen op communicatie-niveau (bijv. merk/propositiebekendheid, -waardering, aankoopintentie) samenhangen met de commerciële resultaten (bijv. extra omzet, meerprijs, marktaandeel). Deze samenhang is cruciaal voor het vaststellen van de Effiewaardigheid van de case.

6. Strategie is leidend

Effie Award is een strategische prijs. Het gaat primair om de effectiviteit van de strategie die geleid heeft tot succes. Leg daarom in de strategische rationale goed uit welke inzichten aan de basis van de case liggen, welke (slimme, gedurfde) keuzes zijn gemaakt en wat de logica van denken is geweest, die tot deze resultaten hebben geleid. Media/middelenstrategie kan hier een heel belangrijk onderdeel van zijn. Creatief werk is ondersteunend aan de strategie. Dat wil zeggen: creatief werk moet een logische vertaling zijn van de gekozen strategie.

7. Wees zuiver t.a.v. beïnvloedende factoren

Commercieel succes is toe te schrijven aan meerdere inspanningen. Het is niet altijd eenvoudig om het effect van communicatie hieruit te destilleren. Het gaat er bij een Effie case dan ook om dat het effect van communicatie aannemelijk wordt gemaakt. Beargumenteer waarom de communicatie-inspanningen tot het succes hebben geleid. Geef de jury een zo nauwkeurig mogelijk beeld van het werkelijke effect van communicatie door expliciet te zijn over de mogelijke (interne en externe) factoren die de effectiviteit hebben beïnvloed.

8. Zorg voor eenvoud en wees feitelijk

De ervaring leert dat cases die kernachtig verwoorden wat de kracht van communicatie is geweest, succesvoller zijn. Kies voor je gaat schrijven een heldere verhaallijn en houd je daaraan vast. Probeer geen verleidende reclame te maken voor je case. Gebruik zo min mogelijk indexcijfers, verzwijg geen cruciale informatie, pas geen misleidende benchmarking toe of vergelijk jezelf niet met de slechtst presterende concurrent. Misleidende marktdefinities die leiderschap suggereren, vallen bij de jury snel door de mand.

9. Documenteer de case goed

Elke Effie case wordt onder meer beoordeeld op gedetailleerdheid en duidelijkheid van de geleverde informatie. Gebruik het juiste onderzoek, wees niet slordig in gebruik van cijfermateriaal en gebruik alleen kwantitatieve gegevens die er echt toe doen. Let goed op de juiste peildata en steekproeven. Van het onderzoek dat gebruikt wordt als onderbouwing van de Effie case dient de volgende informatie vermeld te worden:

  • Bronvermelding: partij die het onderzoek heeft uitgevoerd
  • Steekproef: omvang en selectie/kenmerken van de steekproef
  • Veldwerkperiode
  • Onderzoeksmethodiek: kwalitatief/kwantitatief, focusgroep/campagnetracking, etc.

10. Maak de jury wijzer

Verplaats je in de jury. Elk jurylid moet in een korte tijd een fors aantal cases uitvoerig bekijken en beoordeeld. Vul de formulieren helder en duidelijk in en focus daarbij op die informatie die ook werkelijk relevant is voor de beoordeling. Overschrijd de gegeven schrijfruimte op het deelnameformulier niet. Gebruik zo weinig mogelijk jargon uit je branche. Houd de case leesbaar door het aantal bijlagen beperkt te houden en gestructureerd aan te bieden. Vanzelfsprekend zijn de juryleden tot in detail op de hoogte van alle marken, producten, diensten. Dus wees volledig als het moet: neem de jury mee in wat er speelt in een specifieke situatie/markt. Neem twijfels door mogelijke vragen proactief te beantwoorden.

Ben jij er klaar voor? Klik hier om je case in te zenden!

 

Effie Organisatie - T 085 401 08 02 - E info@effie.nl

Sluit

Contactgegevens

T. 085 - 401 08 02

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?