Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Deelname Effie Awards

In welke campagne categorie zend ik in?


LET OP: Er gelden verschillende inzenddeadlines voor de Effie Awards. Hoe eerder je inzendt, hoe voordeliger.​ Meer info
Eerste deadline: 1 juli
Tweede deadline: 1 augustus
Laatste deadline: 26 augustus


Er zijn zeven categorieën waarin Effies kunnen worden ingezonden.
1. Gedragscampagnes - Kort
2. Gedragscampagnes - Lang
3. Merkcampagnes
4. Maatschappelijke impact
5. Branded Customer Experience
6. Succesvolle introductie
7. Impactvolle Propositie
 

1 DE ZEVEN CATEGORIEËN 

1 - GEDRAGSCAMPAGNES - KORT

Is door de inzet van een activerende campagne, met een looptijd van maximaal 4 maanden, het gedrag op korte termijn sterk veranderd, waardoor ook de commerciële resultaten aantoonbaar zijn verbeterd? Denk aan: uitzonderlijke stijging van de omzet, het aantal klanten, marktaandeel of zelfs de hele markt, bijvoorbeeld dankzij het stimuleren van penetratie of herhalingsaankopen.
In deze categorie gaat het vaak om campagnes waarbij slim gebruik wordt gemaakt van de bestaande merkkracht. De campagne mag een onderdeel zijn van een langer lopende campagne.

2 - GEDRAGSCAMPAGNES - LANG 

Is het consumentengedrag over tijd sterk veranderd/verbeterd dankzij de gekozen communicatie-strategie, waardoor ook de commerciële resultaten aantoonbaar zijn verbeterd: uitzonderlijke stijging van de omzet, het aantal klanten, het marktaandeel of zelfs de hele markt. 
In deze categorie betreft het vaak de (her)introductie van een propositie of merk waarbij succes primair bestaat uit het veroveren van marktpositie, bijvoorbeeld dankzij stimuleren penetratie of herhalingsaankopen.

3 - MERKCAMPAGNES                

Is de merkbetekenis in de tijd gewijzigd en het merk duurzaam krachtiger geworden, waardoor de commerciële positie van het merk aantoonbaar is verbeterd: uitzonderlijke stijging v/h marktaandeel (of juist handhaving!), nieuwe marktruimte, financiële meerwaarde? In deze categorie ligt vaak een herpositionering, of herintroductie aan de basis van het succes. Het gaat hier primair om de kracht/waarde van het merk die in de tijd is opgebouwd en de commerciële waarde die daarmee samenhangt. De case kan meer campagnes beslaan, die binnen dezelfde strategie zijn ingezet.

4 - MAATSCHAPPELIJKE impact

Is aantoonbaar de bewustwording vergroot en/of de attitude gewijzigd t.a.v. een maatschappelijk issue dankzij het communicatie-inzicht, en wordt dit ondersteund met positieve (gedrags)keuzes die mensen zijn gaan maken?
Binnen deze categorie worden cases van profit en non-profit organisaties primair beoordeeld op de realisatie van maatschappelijke doelstellingen (naast een eventuele positieve afstraling/bijdrage op de eigen organisatie).

5 - Branded Customer Experience

Cases waarin is gezorgd voor een buitengewone en ‘merkwaardige’ klantervaring. De beleving in de customer journey is positief en leidt tot hoge klanttevredenheid, bijvoorbeeld door innovatieve inzet van design, tech of ux. Dat kan zowel online als offline. (CX) De merkbelofte is vertaald naar verschillende touchpoints waardoor de de merkpositie (perceptie, waardering, voorkeur) is verbeterd en de merkwaarde is gegroeid. De merkbelofte wordt hier waargemaakt. (BX). De looptijd is vrij te bepalen, kan meer jaren/fases beslaan. 

6 - Succesvolle introductie 

Producten en services (al dan niet onder een nieuw merk) die niet langer dan een jaar op de markt zijn kunnen in deze categorie worden ingezonden. Is het gelukt om van deze introductie in korte tijd een succes te maken, dan kom je in aanmerking voor een Effie. Zowel het product of service zelf, de distributie, als de campagne zijn gebaseerd op een slimme strategie. Laat zien dat een aanzienlijk deel van de doelgroep het product of de service heeft aangeschaft. Je hebt de markt wellicht verruimd of opnieuw gedefinieerd. Het succes komt tot uiting in de opgebouwde brein- en marktpositie en moet uitzonderlijk zijn. Looptijd maximaal een jaar.

7 - Impactvolle Propositie

In deze categorie worden creatieve ideeën beloond die op een verrassende manier hebben gezorgd voor een buitengewone houding- of gedragsverandering. In dit geval is het niet een communicatiecampagne geweest waarmee de ambitieuze doelstelling is geraliseerd, maar een product, dienst of utility, gebaseerd op een slim inzicht. Dankzij de originele oplossing is aantoonbaar een grote sprong gemaakt. De merkperceptie is duurzaam veranderd en/of de doelgroep is in beweging gebracht, waardoor een uitzonderlijk commercieel of maatschappelijk resultaat is geboekt. De looptijd is vrij te bepalen, de case kan ook meerdere jaren bestrijken.

 

2 BEKIJK VOORAF KRITISCH IN WELKE CATEGORIE JE CASE TOT ZIJN RECHT KOMT 

Maak een nauwkeurige afweging in welke categorie de effectiviteit van je case het meest overtuigend is. Als je case direct gedragsresultaten laat zien als gevolg van de campagne dan is bijvoorbeeld de categorie 'gedragscampagnes' het meest geschikt. Deze campagne kan een korte looptijd hebben (een paar maanden), maar kan ook jaren hebben gelopen zolang de gedragseffecten een direct gevolg zijn van de campagne. Deze categorie is daarom verder onderverdeeld in ‘Gedrag Kort’ en ‘Gedrag Lang’. Het merk hoeft hierin geen belangrijke rol te spelen.

Kortlopende campagnes zijn campagnes die korter dan 1 jaar gelopen hebben en bewezen uitzonderlijke gedragsresultaten behaald hebben in de markt. Langlopende campagnes zijn campagnes die langer dan 1 jaar gelopen hebben en bewezen uitzonderlijke gedragsresultaten behaald hebben in de markt.

Is het een case waarin commerciële resultaten als gevolg van merkeffecten centraal staan dan is in het algemeen de categorie 'merkcampagnes' het meest geschikt. Vaak gaat het hier over campagnes die een langere looptijd hebben, waarin het merk dus juist een hoofdrol speelt. Merkeffecten zonder commercieel resultaat zijn sowieso onvoldoende om kans te maken op een Effie.

Is het op de kaart zetten van een belangrijk maatschappelijk issue het belangrijkste resultaat, dan is de categorie 'bewustwording' het meest relevant. Natuurlijk is het altijd mogelijk dat een case in meerdere categorieën past. Vraag jezelf dan af in welke categorie het effect wat je wilt laten zien het meest overtuigend is.

 

STEL JEZELF BIJVOORBEELD DE VOLGENDE VRAGEN :

1. Heb je de klantervaring sterk verbeterd waardoor de conversiecijfers in de
klantreis toenamen en tegelijk de merkkracht aantoonbaar werd versterkt…

…zend dan in voor Branded Customer Experience

2. Is het gelukt om voor een nieuw product of nieuwe dienst binnen een jaar een
sterke positie in de markt te veroveren dankzij een uitgekiende introductiestrategie…

…zend dan in voor Succesvolle introductie

3. Heb je een verrassende propositie ontwikkeld die heeft gezorgd voor een uitzonderlijke
houding- of gedragsverandering waardoor de merkpositie is versterkt...

…zend dan in voor Impactvolle Propositie

4. Als jouw inspanningen hebben gezorgd voor maatschappelijke impact door
een positieve verandering van de houding of het gedrag bij de doelgroep…

…zend dan in voor Maatschappelijke Impact

5. Ben je er binnen 4 maanden in geslaagd om met behulp van een activatie
de verkopen of ander gewenst gedrag spectaculair te laten toenemen…

 …zend dan in voor Gedrag Kort

6. Kan je aantonen dat het gedrag van je doelgroep voor de lange termijn positief is beïnvloed
en het marktaandeel is vergroot dankzij een slimme strategie en aansprekende creatieve aanpak…

…zend dan in voor Gedrag Lang

7. Is de betekenis van het merk dankzij jouw inspanningen veranderd en de merkkracht daardoor
vergroot met als gevolg een hogere merkvoorkeur en een buitengewoon commercieel resultaat... 

…zend dan in voor Merk

Als je na het lezen van deze inleiding niet helder hebt welke categorie het beste is, schrijf de case dan in een notendop uit vanuit een verschillende categorie. Vaak wordt dan duidelijk welke categorie het beste past. Daarnaast kan je ons altijd bellen om mee te denken welke categorie het beste past.

Effie Organisatie - T 085 401 08 02 - E info@effie.nl

Sluit

Contactgegevens

T. 085 - 401 08 02

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?