Wereldwijd de meest waardevolle award voor effectieve en bewezen marketingcommunicatie. Georganiseerd door de VIA & BVA

Nieuwsbericht

Terug 03 maart 2016

Effie zet in op substantiële vernieuwing in 2016

03 maart 2016 . Effie zet in op substantiële vernieuwing in 2016

Persbericht, Amstelveen

EFFIE ZET IN OP SUBSTANTIËLE VERNIEUWING IN 2016

Effie Awards wordt toegankelijker voor nieuwe generatie merken, adverteerders en bureaus
 

AMSTELVEEN – Onder leiding van de Effie Stuurgroep – Dick van der Lecq (VEA), Roland van Maanen (BvA) en Mary Hoogerbrugge (De Positioneerders) – vernieuwt Effie de categorieën, introduceert nieuwkomers korting en verlengt de campagneperiode en inzendtermijn. Dick van der Lecq: “De Effie is en blijft de Oscar onder de reclameprijzen. Met behoud van focus op effectiviteit willen we de Effie Award, evenals de Effie kennis en kunde, toegankelijker maken voor een nieuwe generatie merken, adverteerders en bureaus.”

Splitsing categorie Gedrag
In de grootste categorie Gedrag werden zowel kort- als langlopende campagnes ingezonden. Hierdoor moesten er soms appels met peren vergeleken worden. Daarom is er nu de categorie Gedrag Kort voor campagnes met een looptijd en resultaten binnen 1 jaar. En de categorie Gedrag Lang voor campagnes met een looptijd langer dan 1 jaar. Het scheiden van de kortlopende campagnes, meestal introducties of activaties, van de langlopende campagnes komt de vergelijkbaarheid en daarmee de objectiviteit ten goede. Voor Gedrag Kort wordt een nieuwe achtkoppige jury samengesteld.

Campagneperiode verlengd
De periode waarin een campagne moet hebben gelopen, en het resultaat wordt gemeten, wordt verlengd tot 30 juni van het jaar van inzenden. Campagnes die in het voorjaar gestart zijn, kunnen zo nog in hetzelfde jaar worden ingezonden.  

Inzendtermijn verlengd
Dit jaar hebben inzenders meer tijd om in te zenden. De laatste deadline staat dit jaar op 16 september 2016.

Categorie Bewustwording krijgt de titel ‘Maatschappelijk’
Om nog duidelijker te maken dat er een aparte categorie is voor campagnes die als doel hebben om een maatschappelijk issue of initiatief op de kaart te zetten, is de categorie Bewustwording omgedoopt naar de categorie Maatschappelijk. Dit moet nog duidelijker maken dat deze categorie bedoeld is voor adverteerders uit de profit- en non-profitsector. En voor alle communicatiecampagnes met een maatschappelijke doelstelling en resultaat.

Nieuwkomerskorting
Adverteerders en bureaus die beide niet eerder een Effie inzonden, krijgen 50% korting op hun eerste ingezonden case.

Meer focus op Effie kennis en kunde
De Effie Stuurgroep wil meer focus op het delen van Effie kennis en kunde. Daarom organiseert zij de komende maanden een zestal gratis Masterclasses. Tijdens het 24Festival op 1 november 2016 vindt er traditiegetrouw ‘s avonds de Effie Uitreiking plaats. Daarnaast zal er in het programma meer aandacht zijn voor de inhoudelijkheid van de ingezonden cases.

 

De Effie Masterclasses worden mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van de Effie’, zijnde ENECO, FrieslandCampina, Rabobank en AllSecur. 

 

EINDE PERSBERICHT

Over Effie

De Effie is de wereldwijde prijs voor effectieve communicatie die in meer dan 30 landen verspreid over 5 continenten wordt toegekend. De Effie is eigendom van Effie Worldwide, Inc. gevestigd in New York (VS) en wordt sinds 1983 in Nederland uitgereikt. Inzenders voor de Effie moeten aantonen dat de communicatie een belangrijke of doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het behalen van een buitengewoon marketingresultaat. Deze veruit belangrijkste communicatieprijs van Nederland wordt georganiseerd door de VEA (vereniging van communicatieadviesbureaus) en BVA (bond van adverteerders).
 

Voor meer informatie over Effie kunt u contact opnemen met:

Irma van Os (VEA): 06 - 52523873

Dick van de Lecq (Effie Stuurgroep): 020 - 5161000 of 06 - 54640565, e-mail: DickL@etcetera.nl

Terug

Sluit

Contactgegevens

T. 085 - 401 08 02

VIA kantoor
Weesperplein 4b
1018 XA Amsterdam

Sluit

Typen om te zoeken

Sluit

Ben jij je inloggegevens kwijt?